Hayırlı bir gün – 15-04-2017

“Kendilerine hıyanet edenleri savunma; çünkü Allah hainliği meslek edinmiş günahkârları sevmez.”

Nisâ Suresi, 107

“ Emaneti olmayanın imanı yoktur, ahdine riâyet etmeyenin de dîni yoktur.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Ahmed, III, 154, 135 )

“ Aşk vefalı olduğu için, vefalı olan kimseyi satın alır. O, vefasız adama bakmaz. İnsan, bir ağaca benzer. Ahdi de, ağacın kökü gibidir. Kökün gelişmesine, onu sağlamlaştırmaya çalışmak gerekir. Düzeni bozuk ahit, çürümüş köktür. Çürümüş kökün ağacı da meyve vermez. Ağacın dalları, yaprakları yeşil bile olsa, kök çürümüş olduktan sonra bir faydası yoktur. Aksine ağacın yeşil yaprakları bulunmasa da, kökü sağlam ise, sonunda o ağaçtan yüzlerce yaprak baş gösterir, el açar. Bilginle gururlanma, ahdini hatırla, onu tutmaya bak. Çünkü bilgi, kabuğa benzer. Ahit ise, onun içidir, özüdür.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 17326-31

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım, Senin güç ve kudretin olmaksızın hiçbir şey yapamayacağımızdan bizi kendi güç ve kudretimizle baş başa bırakma. Huzuruna çıkmak için diriltileceğimiz gün bizi utandırma; dostlarının önünde bizi rüsvay etme. Seni anmayı unutturma bize; şükrünü giderme bizden; yanılma zamanlarında, nimetlerine cahil olanlar gafletteyken, şükründen ayırma bizi; verdiğin nimetlere karşı Seni övmeyi, yaptığın iyilikleri itiraf etmeyi ilham et bize.

Allah’ım! Bizi sahibi olduğun dünyada rüsvay etmediğin gibi, maliki olduğun ahirette de o duruma düşürme. Yüreğimizin taşlaşmasına sebep olacak bir mühlet verme bize. Güzelliğimizi götürecek bir musibet indirme bize. Kadrimizi küçültecek bir hakirliğe düşürme bizi. Değerimizin bilinmemesine sebep olacak bir eksiklik verme bize Ya Rabbe’l-âlemin. Âmin,

Paylaşabilirsiniz...