Hayırlı bir gün – 17-03-2020

“Allâh’a ve Rasûlü’ne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; yoksa korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.”

Enfâl Suresi, 46.

“Size bir ve beraber olmayı, ayrılıktan sakınmayı tavsiye ediyorum. Çünkü şeytan yalnız olanla beraber, iki kişiden ise daha uzaktır. Cennetin tâ ortasında olmak isteyen kimse, İslâm toplumundan ayrılmasın!”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Tirmizî, Fiten, 7/2165)

“ Başa gelen büyük felâketlerle insanlar imtihan edildikleri zaman, yeryüzündeki, gökyüzündeki bütün zerreler Allâh’ın orduları olurlar da onun emrini, buyruğunu yerine getirirler.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Mesnevî, Şefik Can, 4. Cilt, 783

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım! Kalp katılığından, gafletten, azgınlıktan, zilletten, tembellikten, küfürden, fısktan, nankörlükten ve ikiyüzlülükten sadece Sana sığınıyoruz. Sen bizleri koru Ya Rabbi! Allah’ım, bize taşıyamayacağımız kadar yük, çekemeyeceğimiz kadar, ağırlık verme, Güç yetiremeyeceğimiz bela, fitne ve musibetlerle bizi imtihan eyleme. Ya erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...