Hayırlı bir gün – 19-10-2019

“…Ne yerde, ne de gökte, zerre ağırlığınca, (hattâ) bu zerreden daha küçük veya daha büyük olsun, hiçbir şey Rabbinden uzak (ve gizli) olmaz…”

Yûnus Suresi: 61.

“…İhsan, Allâh’a, O’nu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen O’nu görmüyorsan da O seni mutlakâ görüyor…”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Müslim, Îman, 1, 5; Buhârî, Îman, 37

“Cenâb-ı Hak, görüşü her an seni îkaz etsin diye, kendisine “Basîr” her şeyi çok iyi gören” buyurdu. Çirkin ve kötü sözlerden dudaklarını kapatasın diye, kendisine “Semî” her şeyi çok iyi işiten” buyurdu. Korkasın da fesat çıkarmayasın, bozgunculuğa âit şeyler düşünmeyesin diye, Allah kendisine “Alîm” her şeyi çok iyi bilen” buyurdu.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: -12676-77-78

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım, Bize haksızlık edenlerden öcümüzü al, düşmanlık edene karşı bize zafer ver, bizi dünyanın peşinden koşturma. Dünyayı, en çok düşündüğümüz, tasasını çektiğimiz bir varlık haline getirme. Günahlarımızdan ötürü bizi belalara düşürme ve Senden korkmayan kimseleri üstümüze salma. Allah’ım, doğru iman, güzel huy, âfiyet ve sağlık ihsan buyurmanı diliyoruz. Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...