Hayırlı bir gün – 20-03-2020

“Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için, yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın.”

Hucurât Suresi – 6.

“Münâfığın alâmeti üçtür: Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edilince hıyanet eder.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Buhârî, Îmân 24; Şehâdât 28, Vesâyâ 8, Edeb 69; Müslim, Îmân 107-108)

“ Haberin olsun ki iyilikler, iyiler tarafına gelir. Kötülükler de, kötülükler içindir. Kin ve intikam hırsıyle yolunu kaybetmiş olanlara, sen kin tutma ki onların kabirlerini kindâr olanların yanına korlar.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 4254-55

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle, Allah’ım!, İki dünyâmızı da İslâm’ın güzellikleriyle azîz eyle! Devlet ve milletimizle birlikte âlem-i İslâm’ı ve bütün insanlığı her türlü fitne ve felâketlerden muhâfaza kıl!

Allah’ım Hakk’sın, birsin, teksin. Sen dilersen olmazlar olur. Sen dilemezsen yaprak kımıldamaz. Efendimizin (s.a.v.) hürmetine, tüm sevdiğin kullarının hatrı için, İslâm Ümmetine zarar vermek isteyenlere fırsat verme.  Herşeyin hayırlı olanını ancak sen bilirsin hakkımızda hayırlısını nasib eyle, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle. Hasbinallahi ve nimel vekil. La havle vela kuvvete illa billah. Velhamdü lillahi Rabbil alemiyn… Ya erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...