Hayırlı bir gün – 22-02-2017

“…Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah onlarda bulunanı değiştirmez…”

Ra’d Suresi, 11.

“ Kulların kalbleri Allah’ın kudret elindedir. Onları istediği gibi halden hale çevirir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim, Kader 17; İbn Mâce, Muk. 13; Müsned, VI, 91)

“ Başına gelen bir sıkıntıdan dolayı üzüldüğünde hiç kimseyi suçlama, kendine bak”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 14333

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Yâ Rabbi! Biz, Habîb-i Edîbin Muhammed Mustafâ -sallallâhu aleyhi ve sellem-’in Senden istediği her şeyi istiyor ve Sana sığındığı her şeyden biz de Sana sığınıyoruz. Ya Rabbi!.. Bizi seçtiğin, sevdiğin, kendilerine maddî-mânevî ihsanlarda bulunduğun nîmet ehlinin yolundan ayırma!.. Bizi, sadece Seni bilen, Sana el açan, Senden yardım bekleyen hakîkî mümin kullarından eyle!.. Bizim hayırlı duâlarımızı merhamet ve lütfunla kabul buyur!.. Bize dünyada da iyilik ve güzellik ihsân eyle, âhirette de!.. Bizi cehennem azabından koru!.. Âmîn!..

Paylaşabilirsiniz...