Hayırlı bir gün 23-09-2020

“Siz beni anın ki, ben de sizi anayım. Bana şükredin; nankörlük etmeyin.”

Bakara Suresi, 152.


“ Allah’a hamdederek başlanmayan her önemli iş bereketsiz olur.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Ebû Dâvûd, Edeb 18. İbni Mâce, Nikâh 19,)


“ Nimete şükretmek, nimetten daha hoştur. Şükrü seven kimse şükrü bırakır da nasıl nimet tarafına gider? Şükretmek, nimetin canı mesâbesindedir. Nimet ise ceset gibidir. Çünkü nimet seni dostun nezdine kadar götürür. Nimet, gaflet; şükr,uyanıklık getirir. Allâh (C.C.)’ın şükür tuzağıyla nimeti avla. Nimete şükretmek, seni doyurur ve tok gözlü eder de, fakirlere yüzlerce nimet verirsin.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 10568-71

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyleAllah’ım, kalplerimizin selametini azametini anmakta, bedenlerimizin rahatını nimetlerine şükretmekte karar kıl ve dillerimizi minnetlerini anlatmak için aç. Allah’ım! Bizi, verdiğin nimetlere en çok şükreden, koyduğun yasalara uymakta en sebatlı ve sakındırdığın yasaklardan en çok kaçınan kullarından kıl. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...