Hayırlı bir gün – 12-12 -2022

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Ey mü’minler, bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da başka kadınları alaya almasınlar, belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın; inandıktan sonra yoldan çıkmış olmak ne kötü bir isimdir. Tevbe etmeyenler, işte onlar zalimlerdir.”

Hucurat Suresi, 11.

“Bir kimseye günah olarak müslüman kardeşini küçük görmesi kafidir”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) Riyazüs-salihin 3/156

“Aklını başına al da, benliğe kapılarak dostu küçük görme, onu incitme ki, o dost, sana düşman olmasın! Senin sevdiğin Rabb’inin yarattığı bütün mahlukata (insanlara, hayvanlara, bitkilere), ya Allâh rızâsı için, yâhut da kendi canının rahat etmesi, huzûr içinde yaşaması kasdı ile iyilikte bulun, onları sev!”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî 14395-96

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle, Başkalarının hatalarını ve zaaflarını seçip çıkarmaya ayarlı bir bakıştan Sana sığınırız. Bize, kendi hatalarını görmekten, başkalarınınkini görmeye hâli kalmayacak göz lutfet… Bizi, sırdaş olabilen, sırdaş kalabilen, güvenilen ve peygamberinin «emîn»lik sıfatıyla boyanmış olan biri et. Bizi nasip ettiklerini hor, hakir ve çirkin görmekten gözlerimizi kurtar… Âmin…

Paylaşabilirsiniz...