Hayırlı bir gün – 14-09-2017

“ Duâlarına şu sözleri de ekle. De ki: «Ey güçlükleri kolaylaştıran Allah! Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!”

Bakara Suresi, 201

“Allâh’tan talep edilen (dünyevî şeylerden) Allâh’ın en çok sevdiği, âfiyettir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Tirmizî, Deavât, 112/ 3542 )

“Ey mana dağı! Sen bir dilenci gibi, bu tarafta ve o tarafta ne diye akis arayıp duruyorsun? O sedayı ve aksi, derde düşünce iki büklüm olup, “Ya Rabbi” diye yalvardığın taraf yok mu, işte o tarafta ara… Dert ve ölüm zamanında, o tarafının namını yâd edersin de, derdin zail olunca niçin acemi olursun? Mihnet vaktinde Allah dersin, mihnet geçince ise, “Yol nerede?” diye sorarsın. Mihnetin gitmesi ve afiyetin gelmesi, Hakk’ı, şüphesiz tanıyan kimsenin, her vakit onu zikretmesi içindir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 8845-49

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım, katından olan afiyet elbisesini giydir bize; afiyetine bürü bizi; afiyetinle koru bizi; afiyetinle ikram et bize; afiyetinle zengin et bizi; afiyetinle bağışta bulun bize; afiyetini ver bize; afiyetini döşe bizim için; afiyetini hakkımızda salih kıl; dünya ve ahirette afiyetini ayırma bizden.

Allah’ım, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve âline salat eyle ve Dinimiz ve bedenimizde sıhhat, emniyet ve selamet, kalbimizde basiret, işlerimizde ilerleme, Senin için haşyet, Senden korkma, bize emrettiğin itaatleri yerine getirme, nehyettiğin günahlardan sakınma nimetleriyle lütufta bulun bize. Âmin, Ya Rabbe’l-âlemin.

Paylaşabilirsiniz...