Hayırlı bir gün – 25-09-2017

“…O, merhamet etmeyi kendi zatına farz kıldı…”

En’âm Suresi, 12

“Merhametli olan kişilere Rahmân merhamet eder. Yeryüzü ehline merhamet edin ki semâdakiler de size merhamet etsinler!”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Ebû Dâvûd, Edeb, 58/4941)

“ Allâh(C.C.)’ın hâs kulları merhametli ve halimdirler. İşleri düzeltmekte ilâhi ahlâka sahiptirler.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi -9906

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle ve Senden başka ihsanda bulunacak birini tanımayanın ümidini boşa çıkarma. Senden başka ihtiyacını giderecek birini bilmeyeni yardımsız bırakma. İlahi Sana gelmişken bizden yüz çevirme. Senden dilemişken bizi yoksun bırakma. Dikilip önünde durmuşken alnımıza vurarak bizi geri çevirme. Sen, kendini merhametle vasıflandırmışsın. O halde, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve âline salat eyle ve bize merhamet et. Sen, kendini affedicilikle adlandırmışsın. O halde bizi affet ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...