Hayırlı bir gün – 27-09-2018

“Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına korku yoktur; onlar üzülmeyecekler de. Onlar, iman edip de takvâya ermiş olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de onlara müjde vardır. Allah’ın sözlerinde asla değişme yoktur. İşte bu, büyük kurtuluşun kendisidir..”

Yunus Sûresi, 62, 63, 64.


 “İnsanın Cennete girmesine en çok sebep olan şey, onun Allah’a karşı duyduğu takvasıdır”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Ahmed b. Hanbel, II, 392, 442)


“ Doğruluk rengi, takva rengi, gerçek iman rengi, kullukta bulunanlarda ebedî olarak kalır.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)   Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi -25124

Allâh’ım!, Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyoruz. Ey Allah’ım! bizi amellerin ve ahlakın en iyisine sevk et. Bunların en iyisine Senden başka sevk eden yoktur. Bizi kötü amellerden ve kötü ahlaktan koru. Bunların kötülüklerinden ancak Sen korursun. Ey Allah’ım bize dünyada da hayır ve iyilik ver, ahirette de hayır ver ve bizi cehennem azabından muhafaza eyle. Allah’ım yeterince helalinden vererek bizi haramından koru. Lütfunla ver başkasına muhtaç etme. Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...