Hayırlı bir gün – 26-10-2019

” Kitap’tan sana vahyolunanı oku; namaz kıl; muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve fenalıktan alıkor; Allah’ı anmak en büyük şeydir! Allah Yaptıklarınızı bilir.”

Ankebut Suresi, 45.

“ Kulun kıyâmet gününde ilk hesâba çekileceği amel namazdır. Eğer namazı güzel ve düzgünse, şüphesiz o kul kurtulmuş ve muvaffak olmuştur. Eğer namaz işe yaramaz ve bozuksa, o kişi kaybetmiş ve hüsrâna uğramıştır….”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Tirmizî, Salât, 188

“Bu namaz, oruç, hac ve cihad; insanın îtikad şahitleridir. Bu zekat ve hediye ile hasedin terki, kendi sırrına şahit göstermektir. Misafir davet etmek, doyurmak ve ihsanda bulunmak: Ey büyükler; biz de sizin gibi doğru dürüst Müslümanız, demeyi izhar içindir. Hediyeler, armağanlar ve sunulan şeyler, ben seninleyim, senin seviyorum diye şahitlikten ibârettir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: – 16389 -92

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Yâ Rabb! Namazlarımızı, gerçek mânâ ve hikmetiyle edâ edilen ve bir mi’râc mâhiyetiyle senin ulvî vuslat ve müşâheden ile şereflenen namazlardan eyle! Namazlarımız, gözlerimizin nûru, gönüllerimizin her iki cihânda da sürûru olsun!

Yüce Rabbimiz, günahlarımızı, hatalarımızı, kusurlarımızı ve isyanlarımızı bağışlayıver. Dualarımızı, yaptığımız ve yapacağımız ibadetlerimizi makbul eyleyiver. Bizi razı olan ve razı olunanlardan eyleyiversen ne olur ya Rab! Hakkı hak bilip hakka tabi olan batılı batıl bilip batıldan kaçınanlardan eyle. Sevdiklerinin hürmetine dünyanın her bir yanında zulüm gören müslüman kardeşlerimize de yardım eyle Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...