Hayırlı bir gün 27-07-2020

“De ki: Ben dinimde ihlâs ile ancak Allah’a ibâdet ederim.”

Zümer Suresi, 14.

“Dîninde ihlâslı ol! Böyle yaparsan az amel bile sana kâfî gelir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Hâkim, IV, 341)

“ Sen, kör bir insan gibi elini uzat, Allah’ın ipine yapış. Cenab-ı Hakk’ın “Yap” diye emrettiği, “Yapma” diye nehyettiği buyruklarından başka bir şeyin etrafında dolaşma.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 12045-46

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salât ve selâm eyle. Allah’ım! Din ve azmimde sebatı, rüşdümde azimeti, iyi işlere azmetmeyi Senden isterim. Nimetine şükrü ve Sana güzel ibadet edebilmeyi Senden isterim. Nimetine şükrü ve Sana güzel ibadet edebilmeyi Senden isterim. Her şeyden salim ve huşu sahibi kalbi, dürüst ahlaka sadik ve zakir lisana sahib olmayı, nimetine şükür ile güzel ibadet ve makbul amellerde bulunmamı Senden isterim. Bildiğin bütün iyilikleri Senden ister ve bildiğin bütün kötülüklerden Sana sığınırım. Bildiğin bütün günahlardan sana tövbe ederim. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...