Hayırlı bir gün – 27-09-2017

“İnsanın başına bir sıkıntı gelince, Rabbine yönelerek O’na yalvarır. Sonra Allah kendisinden ona bir nimet verince, önceden yalvarmış olduğunu unutur. Allah’ın yolundan saptırmak için O’na eşler koşar. (Ey Muhammed!) De ki: Küfrünle biraz eğlenedur; çünkü sen, muhakkak cehennem ehlindensin!”

Zümer Suresi, 8.

“Bolluk ve rahat içinde iken Allah’ı tanı ki zorluk ve sıkıntı zamanında O da seni tanısın.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Ahmed, Müsned, I, 307; Aclûnî, I, 366)

“ Güçlük, kolaylıkla beraberdir. Kendine gel, ümidini kesme. Bu ölümden sonra hayata yol var. ”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 16553

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle ve bizi, nimete boğduğun zaman Seni anmayı unutanlardan, imtihan ettiğin zaman ihsanından gaflet edenlerden kılma. Refahta veya sıkıntıda, zorlukta veya kolaylıkta, afiyette veya belada, nimette veya mihnette, bollukta veya kıtlıkta, yoksullukta veya zenginlikte, hangi durumda olursak olalım, geciktiği için duasına icabet etmenden ümidini kesenlerden etme bizi. Allah’ım! Azabından affına gazabından rızana sığınıyoruz Senden yine Sana ilticâ ediyoruz. Senin Şanın yücedir. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...