Hayırlı bir gün – 27-11-2019

“Hiç şüphesiz Rabbin, sürekli görüp gözetmektedir.”

Fecr Suresi, 14.

“ Allâh’a, O’nu görüyormuşçasına ibâdet et! Her ne kadar sen O’nu göremezsen de, O seni görmektedir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Buhârî, Îmân, 37 )

“Kulluk, görülmezken yapıldığında güzel ve hoştur. Kulluk yapmada gaybı gözetmek hoştur.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi -3627

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım! ihlâs ve takvâ ölçüleri ile Sana yönelebilmeyi nasîb eyle!.. Son nefesimize kadar bizi kullukta dâim kıl. Huzuruna da ancak müslümanlar olarak gelebilmeye bizleri muvaffak eyle! Bizleri, ihlâsını koruduğu, amellerini hâlis niyetle îfâ eden sâlih kullarından eyle. Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...