Hayırlı bir gün – 28-11-2017

“Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…”

Azhâb Suresi, 6

“Nefsim kudret elinde olan Allâh’a yemin olsun ki; sizden biriniz, ben kendisine anasından, babasından, evlâdından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça hakikî mânâda îmân etmiş olamaz.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Buhârî, Îman, 8)

“Ahmed (a.s.)’ın nûru, dünyada ne ateşperest bırakır, ne yahudi. Onun tâlih güneşi herkesi ışıtsın. Yolunu kaybedenleri, çölden (alıp doğru) yola getirir O. Hak yolunda Muhammed Mustafa, ebediyyen rehberlik etsin. O’nun güzel hayâli, gönüllerin meşalesi olsun.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Divan-ı Kebir, Fur.792; Gölp.VII,307

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Bizleri Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e yakışır iyi bir ümmet eyle. Allah’ım Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e Makam-ı Mahmudu’nu ver O’nu (s.a.v.)’i Refik-i Alaya Yücelt. Allah’ım, Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ve ailesine, Hz. İbrahim (a.s.)’e ve ailesine salât ettiğin gibi, salât et. Allah’ım, Hz. İbrahim (a.s)’a ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ve ailesine de bereket ihsan et. Sen bizlere iki cihan saadeti lütfeyle Yarabbi! Bizi “Liva-ül Hamd” sancağının altında gölgelendir! Allah’ım, Senin her şeye gücün yeter. Yegâne güç ve kudret Senin elindedir. Âmin!.. Ya Rabbe’l-âlemin.

Paylaşabilirsiniz...