Diyanet PDF Kitaplar

Riyâzü’s-Sâlihîn Cild 1

Riyâzü’s-Sâlihîn Cild 2

Riyâzü’s-Sâlihîn Cild 3


İLMİHAL I – İMAN VE İBADETLER

Birinci ciltte, din ve İslâm dini, İslâm dininin tarihî süreçteki anlaşılma tarzı ve ekolleşmeler, fıkıh ilminin gelişim seyri, ilmihal kültürünün iyi kavranabilmesi için anahtar konumundaki temel fıkıh ve fıkıh usulü kavramları üzerinde durulduktan sonra İslâm’ın beş esası işlenmiştir. I. cilt müslümanın yaratan karşısındaki konum ve sorumluluğunun işlenmesine tahsis edilmiştir…
II. ciltte ise, sosyal içerikli bazı ibadetler, helâller ve haramlar, aile hayatı, sosyal ve siyasal hayat, hukukî ve ticarî hayat, ferdî ve toplumsal ahlâk da dahil müslümanın toplum içindeki konumu ve ilişkileri ele alınmıştır…

NAMAZ SÛRELERİNİN TÜRKÇE TERCEME VE TEFSİRİ
Kur’ân-ı Kerîm, insanlar için bir fazilet, bir hidayet ve saadet kaynağıdır. O, insanı karanlıklardan, dalâlet çukurlarından çıkarır; nûra, felâha ve selâmete ulaştırır. İnsan, Kur’ân’ı ne kadar dikkat ve ne derece saygı ile okursa, rûhu ve kalbi üzerin de o nisbette tesir yapar ve insanı Allah’ına yaklaştırır. 
40 Hadis Kartelaları  

40 Hadiste Aile
40 Hadiste Birlikte Yaşama Ahlakı
40 Hadiste Çocuk
40 Hadiste Emanet ve Güven
40 Hadiste Gelin Gönüller Yapalım
40 Hadiste Hac ve Umre
40 Hadiste Helal Kazanç
40 Hadiste Hz.Peygamber ve Güven Toplumu
40 Hadiste Kardeşlik
40 Hadiste Komşuluk
40 Hadiste Merhamet
40 Hadiste Namaz
40 Hadiste Ramazan
40 Hadiste Tevhit ve Vahdet


Peygamberimizin Dilinden Dualar
   
  

CAMİ (Broşür)
40 Hadis – Imami Nevevi
KUTSAL İKLİMDE DUAİslâm’ın temel ibadetlerinden biri olan Hac, duanın bütün unsurlarını bünyesinde toplamaktadır. Haccın her bir ânında, her bir mekanında duaya yer verilmiştir. Hac-dua ilişkisi son derece kuvvetli olduğu içindir ki, bu mübarek vazifeyi yapacak kardeşlerimize bu hususta yardımcı olacağı düşüncesiyle bu kitapçık hazırlanmıştır.


HACCI ANLAMAKToplumu Din konusunda aydınlatmakla görevli bulunan Başkanlığımız öteden beri hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımıza da sorumluluk alanı çerçevesinde ve imkanları ölçüsünde hizmet sunmaya çalışmakta ve bu hizmetlerin geliştirilmesi için çaba harcamaktadır.DİYANET HAC İLMİHALİ
633 sayılı yasayla, toplumu Din konusunda aydınlatmak, itikat, ibadet ve ahlâkla ilgili işleri yürütmek üzere görevlendirilmiş bulunan Başkanlığımız, yaklaşık çeyrek asırdan beri yurtiçinde ve yurtdışındaki vatandaşlarımızın hac ibadetini yerine getirmelerinde onlara yardımcı olmakta ve rehberlik etmektedir.


UMRE REHBERİ
Umre, Müslüman’ın hayatında dönüm noktası teşkil eden ibadetlerdendir. Bu ibadet, kişinin manevî dünyasını geliştirmesi ve yenilemesi için önemli bir fırsattır. Kişisel açıdan bir manevî gelişim yolculuğu olarak nitelendirilebilecek bu kutsal seyahatin amacına uygun bir şekilde gerçekleşebilmesi için, bilinçli bir şekilde yerine getirilmesi gerekir.


FOTOĞRAFLARLA KUTSAL TOPRAKLAR
Hemen her dinde mevcut olan kutsal zaman ve mekan inancı İslam dininde hac ibadeti bünyesinde yer almaktadır. Sözlükte gitmek, yönelmek ve ziyaret etmek anlamlarına gelen hac, dini bir terim olarak belirli bir zaman diliminde kutsal kabul edilen mekanları dini maksatla ziyaret etmeyi ifade eder.

Paylaşabilirsiniz...