Sadreddin Özçimi

MEV.TÜRBESİNDEAka Gündüz Kutbay ve Niyazi Sayın gibi neyde zirve isimler tarafından yetiştirilen ve son dönemin önde gelen neyzenlerinden kabul edilen Sadreddin Özçimi, 1955’te Konya’da doğdu.

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın ilk mezunlarından olan Özçimi, 1977’de, öğrenciliği sırasında Dr. Nevzad Atlığ tarafından kurulan İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’na neyzen olarak katıldı. Konservatuvar’dan mezun olmasından sonra 1980 yılında Konya Belediye Başkanı Mehmet Keçeciler’in talebiyle Konya Belediyesi bünyesinde bir Türk Müziği Korosu kurdu ve burada gençlere musiki dersleri verdi. Sadreddin Özçimi’nin yetiştirdiği bu gençlerden bazıları, müzik dünyasında hâlen başarılı görevler yapmaktadırlar.

Özçimi, 1984’te Selçuk Üniversitesi’nde müzik okutmanı oldu ve daha sonra udî Cinuçen Tanrıkorur ile birlikte Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü’nün kuruluş çalışmalarında bulundu.

1986 yılında İstanbul’a dönerek Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi DinŒ Musiki Kürsüsü’nde master programına katılan Sadreddin Özçimi, tezini 15. yüzyıl nazariyatçılarından Hızır bin Abdullah’ın “Kitâbü’l-Edvâr” adlı eseri üzerine yaptı ve tezi 1999 ile 2000 yıllarında Musiki Mecmuası’nda yayınlandı.

Sadreddin Özçimi, yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda etkinliklerde görev aldı. İlk olarak, 1981’de UNESCO tarafından Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen müzik konferansına tanburî Necdet Yaşar ile birlikte iştirak eden Özçimi, daha sonra çeşitli ülkelerde çok sayıda konserler verdi ve konferanslara katıldı. Solist ve topluluk mensubu olarak yine çok sayıda plak, kaset ve CD’de yeralan Özçimi’nin Trance-1 albümü gibi kalıcı nitelikteki bazı çalışmaları da yurtdışında yayımlandı.

Konya’da düzenlenen Mevlânâ İhtifalleri’nde 1971’den itibaren hemen her yıl neyzen olarak yeralan Sadreddin Özçimi, daha sonra semâ âyinlerindeki mutrıbın, yani müzisyenlerin, özellikle de neyzenlerin gelebileceği ve asırlar boyunca Kutbü’n-nâyî Osman Dede, Rauf Yektâ Bey, Halil Can, Niyazi Sayın, Akagündüz Kutbay ve Doğan Ergin gibi neyzenlerin işgal ettiği en yüksek derece olan neyzenbaşılık makamına getirildi. Hâlen İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’nda neyzen olan Sadreddin Özçimi Konya’da neyzenbaşılık görevine de devam etmektedir.

Sadreddin Özçimi, müzisyenliğinin yanısıra, klasik Türk sanatlarının birçok dalı ile de ciddi seviyede ilgilendi ve hocası Niyazi Sayın’dan etkilenip onun yolunda gitmek azmiyle başladığı tesbihçiliğinin yanısıra, ebru ile de uğraştı. Başta hat ve ebru olmak üzere birçok sanatta üstâd olan Necmeddin Okyay’ın talebesi ebru sanatkârı Mustafa Düzgünman’ın icazetli öğrencisi Alpaslan Babaoğlu’ndan ebru öğrendi ve icazet aldı. Son senelerde musikinin yanısıra ebruya da çok daha ciddi şekilde eğilen Sadreddin Özçimi’nin eserleri yurt içinde ve dışında çeşitli karma sergilerde yeralmakta ve Özçimi son dönemin en başarılı ebrucularından biri kabul edilmektedir.

Evli olan Sadreddin Özçimi’nin Hakkı, Fatih ve Yâsin adlarında üç oğlu vardır.

 

 

Paylaşabilirsiniz...