Gün, duâ günü; vakit, niyâz vaktidir…

Gün, duâ günü; vakit, niyâz vaktidir…

Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdü Lillahi Rabbil Alemin.
Vessalâtü vesselâmu alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain.

Allah’ım! Senin adınla başladık dualarımıza, niyazımıza… Sana hamdimizi ikrar eyledik; verdiğine de dilediğin zaman aldığına da…

Senin Habib-i Edib’ine salât ve selamlar eyledik, kabule vesile olsun diye dualarımıza…

Hamdimizi, şükrümüzü kabul buyur ve salât ü selamlarımızı dualarımıza icabet vesilesi eyle Yâ Rabbel âlemin…

Yâ Rab!… Aciz olan biziz. Kadir olan Sen… Zayıf olan biziz… Kaviyy olan Sen… Güçsüz olan biziz. Metin olan Sen… Zelil olan biziz Aziz olan Sen…

Ve Sensin Alemlerin Rabbi olan, Sensin merhametlilerin en merhametlisi, Sensin bütün mülkün ve melekûtun Mâliki…

Peygamberimize öğrettiğin dua ile yalvarıyoruz Sana… “Allah’ım! Yâ Mâlikel-mülk! Sen mülkünü dilediğine verirsin, dilediğin zaman da dilediğinden geri alırsın. Dilediğini aziz eyler, dilediğini de zelil kılarsın. Bütün hayırlar, hepsi Senin elindedir. Sen her şeye kadirsin…”

Yâ Rab! Biz de her şeyimizle Sana aidiz. Senden geldik, yine Sana döneceğiz.

Allah’ım! Deprem felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmetinle muamele eyle… Onları Sevgili Peygamberimizin, “enkaz altında cân verenler şehittir” sözleriyle ifade buyurduğu, şehitlik mertebesine nail eyle. Enkaz altında can veren bu kardeşlerimize, senin katında yüce makamlar, şerefli mertebeler nasib eyle… Onları sabah-ı haşre kadar, Firdevs cennetinde ağırladığın kıymetli misafirler eyle ve kederli yakınlarına mahşer gününde şefaatçiler kıl, Yâ Rab!..

Ey merhametlilerin en merhametlisi! Yavrusuna sarılmış nice anneler, evladını bağrına basmış nice babalar, birbirine sarılarak can vermiş kardeşler, teyzeler, amcalar, dedeler, nineler… Nice cânlar, son nefeslerini verip ebediyyet âlemine uçtular…

Yâ Rab… Sen ruhundan can verip “mükerrem insan” kıldığın kullarına elbette bizden daha ziyade merhametlisin. Bu Celâl tecellilerinin ardındaki Cemâli hikmetleri görmeyi bize de nasib eyle… Göz açıp kapayıncaya kadar da olsa bizi isyana düşürme; nefsimize ve şeytana uymaktan bizi muhafaza eyle… Her şeyimizle Sana ait olduğumuzu ve Senden gelip yine Senin yüce katına döneceğimizi bize unutturma Yâ Rab… Bu ikrar ile yaşamayı ve bu ikrar ile can vermeyi bize de müyesser eyle yâ Rabbi…

Yâ Rabbel Âlemin. Anasını yitiren nice bebekler, babasını kaybeden nice yavrular, evlat acısı yüreğine çöken nice ebeveynler, ana-babasız kalan nice nice genç evlatlarımız var… Yakınlarını kaybeden bütün kardeşlerimize, gözü yaşlı, gönlü yaslı, kalbi mahzun bütün kederli ailelere sabr-ı cemiller ihsan eyle Yâ Rab… Onların sahipleri bundan sonra Sen ol Yâ Rab!.. Sabır yağdır üzerlerine, rahmet yağmurları misali… Gönül yaralarını teselli merhemiyle sıvazla; ve metanet ver yüreklerine; sekinet ver kalplerine, dayanma gücü ver bedenlerine Yâ Rab!…

Allah’ım! Enkazların altından kurtarılarak tedavi altına alınan binlerce kardeşimiz var. Hastanelerde şifana muhtaç olan bu kullarına Şâfi isminle şifalar ver!.. Sensin Şâfi, Sensin Kâfi, Sensin Muâfi… Sensin şifayı verecek olan, Sensin kuluna yeten ve Sensin afiyet lütfeden… Her birine engin rahmetin, sonsuz merhametinle şifalar lütfeyle ve çektikleri sıkıntıları bundan sonraki hayatlarının sağlık ve afiyet vesilesi eyle Yâ Rab!

Yâ Ekremel-Ekremîn! Güç yetiremeyeceğimiz felaketlerden, kaza ve musibetlerden koru bizleri Yâ Rab… Bir daha böylesine musibetler ve felaketler gösterme bizlere… Ağzı süt kokan bebeklerin, günahsız sabilerin, beli bükük yaşlıların hürmetine… Seherlerde açılar eller, rükûya eğilen beller, secdede dökülen yaşlar ve Sevgili kullar hürmetine… Rahman ve Rahim isimlerinle muamele eyle bizlere… Vatanımızı, milletimizi, memleketimizi, devletimizi, dahili ve harici düşmanların şerlerinden, kirli emellerinden, hain tuzaklarından, hile ve desiselerinden uzak tut Yâ Rab!.. Semaya yükselen ezanlar, hafızların dilindeki Kur’anlar, şehitlerden dökülen al kanlar hürmetine; devletimize, vatanımıza ve milletimize zeval verme Ya Rab!… Ordumuzu, yurdumuzu hain pusulardan, kör kurşunlardan, şerli kimselerin ve zalimlerin şerlerin Sen koru… Sınır boylarında nöbet bekleyenleri, sınırlarımızın ötesindeki her bir neferi, Hafîz ism-i celilinle ve meleklerinle Sen muhafaza buyur Yâ Rab! Her zaman ve mekânda mansur ve muzaffer eyle Yâ Rab!..

Yâ Rabbel Âlemin… Doğu Türkistan’da, Arakan’da; Yemen’de, Filistin’de ve Suriye’de; yeryüzünde daha nice mağdur ve mazlum kardeşlerimiz var… Onları da sahil-i selamete ulaştır Yâ Rab!..

Yâ Rabbel-Âlemin!.. Her zaman olduğu gibi bu büyük felakette de yine hemen mağdur kardeşlerinin yardımına koşan necip milletimizin her bir ferdinin, enkaz başında bekleşen, yollara düşüp yardımlar götüren, her bir mağdura el uzatan resmî görevlilerin ve bütün gönüllülerin, yurtdışından gelip yanımızda olduklarını gösteren din kardeşlerimizin bu güzel amellerini, ahsen-i kabul ile makbul eyle… Aziz milletimizin bu gayretlerini ve çabalarını, maddi-manevi bütün yardımlarını ve desteklerini birer amel-i salih kıl ve mahşer gününde onların yüzünü ağartacak amellerden eyle… Bizleri, “kardeşinin derdiyle dertlenen” gani gönüllü müminlerden eyle Yâ Rabbi…

Yâ Erhamerrahimîn! Dualarımızı ve niyazlarımızı, Sana Esmâül-Hüsnân ile seslenip arz ediyoruz. Ey bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün güzel isimlerin sahibi olan Yüceler Yücesi Mevlâmız… En güzel isimlerinin hürmetine… Gönderdiğin kutlu elçilerin ve Son Nebi’n, Habib-i Edibin Hz. Muhammed Mustafa (SAV) hakkına ve hatırına… Kur’an-ı Azimüşşan hürmetine Yâ Rab! …

Kâbe-i Muazzama’da, Ravza-i Mutahhara’da ve mahzun Kuds-ü Şerif’deki Mescid- Aksâ’da yapılan ve müstecab kıldığın duaların arasına alıp, şu mübarek Cuma gününde bizim de dualarımızı makbul eyle Yâ Rab!..

Âmin, âmin, âmin Yâ Rabbel Âlemin… Bihakk-ı Habîbike ve Resûlike Muhammedin… Nusallî ve nüsellim aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihî ecmaîn… Amin…

 

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay

Gün, duâ günü; vakit, niyâz vaktidir… – Fikriyat Gazetesi

Paylaşabilirsiniz...