Hayırlı bir gün – 01-09-2023

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve birbirinizle tanışasınız diye sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdâr olandır.”

Hucurât Suresi, 13.


“Ey insanlar! Dikkat edin; Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap’a; beyazın siyaha, siyahın beyaza takva dışında bir üstünlüğü yoktur.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (İbn Hanbel, V, 411.)


“Bir dosta, dostunun cefası nasıl ağır gelir? Cefa ve meşakkat, iç gibidir, dostluk onun kabuğuna benzer. Bela, afet ve mihnetle başı hoş olmak, dostluk nişanı olmuştur. Bir dost, altın gibidir; bela ise, ateş misalidir. Halis altının ateşle bulunması ve hararet tesiriyle eriyip cürufundan kurtulması gerekir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 5414-15

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle Allâh’ım! bizleri kardeşlik hukûkuna lâyıkıyla riâyet ederek kardeşlik mes’ûliyetinden beraat fermânı alabilen mes’ûd kullarından eyle! Gönüllerimizi din kardeşliğinin feyz ve rûhâniyetiyle doldur! Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...