Hayırlı bir gün – 02-11-2023

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Allah’ın Kendi fazlından onlara verdikleriyle sevinç içindedirler. Onlara arkalarından henüz ulaşmayanlara müjdelemeyi isterler ki, onlara hiçbir korku yoktur, mahzun da olacak değillerdir.”

Al-i İmran Suresi, 170.

“Cennete giren hiçbir kimse, yeryüzündeki her şey kendisinin olsa bile dünyaya geri dönmeyi arzu etmez. Sadece şehid, gördüğü itibar ve ikrâm sebebiyle tekrar dünyaya dönmeyi ve on defa şehid olmayı ister.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Buhârî, Cihâd 21; Müslim, İmâre, 109)

“ Şehidlik mü’min için ma’nevî ve ebedî bir hayattır. Fakat münâfık için ölümlüdür ve yıpranıştır.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 19854-5044

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle, Allah’ım!, İki dünyâmızı da İslâm’ın güzellikleriyle azîz eyle! Devlet ve milletimizle birlikte âlem-i İslâm’ı ve bütün insanlığı her türlü fitne ve felâketlerden muhâfaza kıl!  Allah’ım Hakk’sın, birsin, teksin. Sen dilersen olmazlar olur. Sen dilemezsen yaprak kımıldamaz. Efendimizin (s.a.v.) hürmetine, tüm sevdiğin kullarının hatrı için, İslâm Ümmetine zarar vermek isteyenlere fırsat verme. Ya Rab şehitlerimizin şehadetlerini kabul eyle.  Mü’minlere uzanan elleri Kahhar ismi Şerifinle kahreyle, onlara fırsat verme Ya Rabbi… Herşeyin hayırlı olanını ancak sen bilirsin hakkımızda hayırlısını nasib eyle, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle. Hasbinallahi ve nimel vekil. La havle vela kuvvete illa billah. Velhamdü lillahi Rabbil alemiyn… Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...