Hayırlı bir gün – 07-09-2021

Bismillâhirrahmânirrahîm

” Onlar orada: Rabbimiz! Bizi çıkar, (önce) yaptığımızın yerine iyi işler yapalım! diye feryad ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmedi mi? (Niçin inanmadınız?) Şimdi tadın (azabı)! Zalimlerin yardımcısı yoktur.”

Fâtır Suresi: 37.

“ Beş şey gelmeden önce beş şeyi ganîmet bil: İhtiyarlığından önce gençliğini, hastalanmadan önce sıhhatini, fakirliğinden önce zenginliğini, meşgul zamanlarından önce boş vakitlerini ve ölümünden önce hayâtını!”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  ( Buhârî, Rikak, 3; Tirmizî, Zühd, 25

“ Ne mutlu o kimseye ki, günlerini ganimet bilir de, borcunu eda eder. Bir kimsenin kudretli, sıhhatli, güçlü ve kuvvetli bulunduğu gençlik zamanında ibadet etmesi başka türlüdür.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: – 5179-80

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle, Ey Mevlam; uzun arzulara takılarak nefsi boş şeylerle uğraşan; damarlarının atmayışından bedeni gaflet içinde bulunan; nimetlerinin çokluğundan kalbi azmış olan; döneceği yer (ahiret) hakkındaki düşüncesi pek sığ olan; arzularına yenik düşmüş; tutkularına uyarak azmış; dünyanın sultası altına girmiş; ölümün gölgesini üzerinde hissetmiş; günahları çok olan; hatalarını itiraf eden; Senden başka Rabbi, Senin dışında velisi olmayan ve kendisini Senden kurtaracak biri bulunmadığının, Senden ancak Sana kaçabileceyiğinin bilincinde olan biri olarak Senden rahmetini dileniyoruz. Sana kaçıyor, Senden korkuyor, Senden medet bekliyor, Seni çağırıyor, Sana sığınıyor, Sana güveniyor, Senden yardım istiyor, Sana inanıyor, Seni vekil ediniyor ve Senin lütf-u keremine itimad ediyoruz. Bizleri yolundan ayırma ve Senin yolunda çalışıp gayret gösterenlerden eyle. Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...