Hayırlı bir gün – 09-12-2011

 

“ İman edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allah, (gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır.”

(Meryem Suresi, 96.)

“ Allah Tebareke ve Tealâ Hazretleri şöyle hükmetti: “Benim rızam için birbirlerini sevenlere, benim için bir araya gelenlere, benim için birbirlerini ziyaret edenlere ve benim için birbirlerine harcayanlara sevgim vacip olmuştur.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)

“ Aklını başına al da, benliğe kapılarak dostu küçük görme, onu incitme ki, o dost, sana düşman olmasın! Senin sevdiğin Rabb’inin yarattığı bütün mahlukata (insanlara, hayvanlara, bitkilere), ya Allâh rızâsı için, yâhut da kendi canının rahat etmesi, huzûr içinde yaşaması kasdı ile iyilikte bulun, onları sev! Böyle yap da, gözün her şeyde dostu görsün; gönlünde ona buna kin besleyerek içini karartma, kendini çirkinleştirme!”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)

Allah’ım, nebilerin sonuncusu, resullerin efendisi Hz. Muhammed’e ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salat eyle; bizi, çoluk çocuğumuzu, kardeşlerimizi ve tüm mü’min erkek ve kadınları sığındığımız şeylerden koru.  Bizi önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan ve bütün yönlerimizden koru. Bu koruman, bizi Sana karşı günah işlemekten alıkoysun, Sana itaat etmeye sevketsin, sevgini celbetsin. Âmin ya Rabbe’l-âlemin…

 

Paylaşabilirsiniz...