Hayırlı bir gün – 20-07-2018

“…Şükreden, ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Allâh hiçbir şeye muhtaç değildir, her türlü hamde lâyıktır. ”

Lokmân Suresi, 12.


“ Şükür, îmânın yarısıdır…”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) ( Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, I, 107)


“  Nîmete şükretmek nîmetten daha hoştur. Şükrü seven kimse, şükrü bırakır da nîmet tarafına gider mi? Şükretmek, nîmetin canıdır. Nîmet ise deri gibidir, kabuk gibidir. Çünkü seni dostun kapısına ancak şükür götürür. Nîmet insana uyanıklığın zıddına gaflet de verebilir. Şükretmek ise dâimâ uyanıklık getirir. Sen aklını başına al da şükür nîmeti ile gerçek nîmeti avla! ”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 10568-69-70

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Ya Rabbi, bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan eyle! Ya Rabbi, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten ve her çeşit hastalıktan Sana sığınırım! Ya Rabbi, işinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan ve doğru konuşanlardan eyle! Bedenime, kulağıma, gözüme sıhhat ver! Küfürden, fakirlik ve kabir azabından Sana sığınırım.   Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...