Hayırlı bir gün – 22-02-2019

 “Muhammed, Allah’ın Resûlüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların, rükû ve secde hâlinde, Allah’tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir….”

Fetih Sûresi 29.

 “Merhamet edenlere Rahmân olan Allâh Teâlâ merhamet buyurur. Yeryüzündekilere şefkat ve merhamet gösteriniz ki, gökyüzündekiler de size merhamet etsin.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Tirmizî, Birr, 16/1924)

“ Allâh(C.C.)’ın hâs kulları merhametli ve halimdirler. İşleri düzeltmekte ilâhi ahlâka sahiptirler.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Mesnevi, T. Mevlevî  9906 

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle ve Senden başka ihsanda bulunacak birini tanımayanın ümidini boşa çıkarma. Senden başka ihtiyacını giderecek birini bilmeyeni yardımsız bırakma. İlahi Sana gelmişken bizden yüz çevirme. Senden dilemişken bizi yoksun bırakma. Dikilip önünde durmuşken alnımıza vurarak bizi geri çevirme. Sen, kendini merhametle vasıflandırmışsın. O halde, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve âline salat eyle ve bize merhamet et. Sen, kendini affedicilikle adlandırmışsın. O halde bizi affet. Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...