Hayırlı bir gün – 27-02-2018

“ Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helâl ve temiz olanlarından yeyin, şeytanın peşine düşmeyin; zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır.”

Bakara Sûresi 168.


“Şüphesiz helâl bellidir. Haram da bellidir. Fakat bu ikisi arasında (helâl veya haram olduğu açıkça belli olmayan) birtakım şüpheli şeyler vardır ki, pek çok kimse onları bilemez. Şüpheli şeylerden kaçınan bir kimse, dînini ve haysiyetini korumuş olur. Şüpheli şeylerden sakınmayan bir kimse ise, zamanla harama düşer. Tıpkı sürüsünü başkasına âit bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi ki, sürünün bu araziye girme tehlikesi vardır. Dikkat edin! Her padişahın girilmesi yasak bir arazisi vardır. Unutmayın ki, Allâh’ın yasak arazisi de haram kıldığı şeylerdir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)(Buhârî, Îmân, 39)


“ Helal lokmadan ilim ve hikmet doğar, aşk ve rikkat hasıl olur. Bir lokmadan haset, tuzak, cehalet ve gaflet husule geldiğini görürsen onun haram olduğunu anla. ”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî:1641-422

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım! Helal bir işte çalışıp ve helalinden evine ekmeğini götüren kullarından eyle. Emeğinin peşindeyken can verenlere rahmet et, ailelerine sabırlar ver. Emeğinin karşılığını alanlardan eyle ve kazancımızı bereketli kıl. Allâh’ım!, Bizim rızkımızı bol eyle; rızkı beklemekle bizi imtihan etme; bizi aziz kıl; kibre duçar eyleme; Sana kul olmaya muvaffak eyle; kulluğumuzu, ibadetimizi ucb (kendinden ve yaptığından hoşlanmak) ile fasit etme; bizim elimizle insanlara hayır ulaştır; minnet edip de onu batıl etmemize engel ol; yüce huyları bize ihsan et ve övünmekten bizi koru. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...