Hayırlı bir gün – 31-10-2020

“Ey iman edenler! Başınıza gelecek her şeye sabretmekle ve namaz kılmakla Allah’tan yardım isteyin. Allah sabredenlerle beraberdir. ”

Bakara Suresi, 153.

“ Sabır üçtür: Musîbetlere karşı sabır, kullukta sabır ve günah işlememekte sabır…”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Süyûtî, II, 42; Deylemî, II, 416)

“ Allâh; “Sabrediniz.” diye buyurdu. Bir istek olmalı ki, ondan yüz çeviresiniz. Ey Hakk yolcusu, sen de sabretmek zahmetine düşmedikçe, o zahmete katlanmadıkça, karşılığında bir hayır ve mükafaat elde edemezsin. Ne hoştur o şart, ne güzeldir o gönüller açan, canlara can katan karşılık.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 16761-65

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salât ve selâm eyle. Bizi, çoluk çocuğumuzu, kardeşlerimizi ve tüm mü’min erkek ve kadınları sığındığımız şeylerden koru. Korkusundan, Senden güvence dilediğimiz şeylerden bize güvence ver; dualarımızı işit; gaflet ettiklerimizi bize ver; unuttuklarımızı bizim için koru ve böylece bizi salihlerin derecelerine, mü’minlerin mertebelerine ulaştır. Allah’ım! Bizi haddini aşmışlıktan ve afetlerden muhafaza eyle! Rabbimiz memleketimizi semavi ve arzi afetlerden muhafaza et. İzmir’li kardeşlerimize büyük geçmiş olsun. Depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dileriz. Allah’ım azabından rahmetine sığınırız, bizleri rahmetinin içine al. Ya Rabbi, bizi sabreden ve şükredenlerden eyle! Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...