Hayırlı bir gün 04-08-2020

“Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz…”

İsrâ Suresi, 7.

“Müslüman, elinden ve dilinden diğer müslümanların zarar görmediği kimsedir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) ( Buhârî, İlim, 15)

“Mal ile beden, kar gibi erir, gider. Fakat onlar, Allah yolunda harcanırsa, Allah onlara alıcı olur. ”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 11768

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salât ve selâm eyle. Ey Rabbim! bizleri, hayırda yarışan, ihlâs ile infak yolunda koşan, nefsinin ve şeytanın engellerine takılmadan hayrın kemâline, Cemâl’ine vâsıl olanlardan eyle. Rabbimiz, bütün ibâdetlerimizi dâimâ ihlâs ve takvâ ölçüleri içerisinde edâ edebilmeyi bizlere nasip buyur. Âhiret yolculuğumuzda; namazımızı ebedî yoldaşımız, orucumuzu ebedî hâldaşımız, zekât ve infaklarımızı sonsuzluk aşımız ve haccımızı da en makbul gönüldaşımız eyle! İbâdetlerimizin her birini huzûr-i ilâhîne lâyık bir vasıfta îfâ edebilmeye cümlemizi muvaffak kıl! Ya Erhamerrahimin…  Âmin…

Paylaşabilirsiniz...