Hayırlı Bir Gün – 10-06-2017

“Onlara: Yeryüzünde fesat çıkarmayın, denildiği zaman, «Biz ancak ıslah edicileriz» derler. Şunu bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir, lâkin anlamazlar.”

Bakara Suresi, 11-12

“ Mü’minlerin; birbirlerine acımakta, birbirlerini sevmekte ve birbirlerine şefkat göstermekte bir vücut gibi olduklarını görürsün. Bu vücudun herhangi bir uzvu muzdarip olduğu takdirde; diğer kısımlarının da uykuları kaçar, ateşler içinde onun ıstırabını duyarlar.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Birr, 66)

“ Başa gelen büyük felâketlerle insanlar imtihan edildikleri zaman, yeryüzündeki, gökyüzündeki bütün zerreler Allâh’ın orduları olurlar da onun emrini, buyruğunu yerine getirirler.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Mesnevî, Şefik Can, 4. Cilt, 783

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım! İslâm âlemine birlik, dirlik ve muzafferiyet ihsân eyle. Ey imdat isteyenlerin yardımcısı! Kâfirlerin, zalimlerin, katillerin, zulmü ve katliamı altında ki kardeşlerimizin imdadına yetiş. Zalimin ve kafirin zulmü altında olan mazlumlara nusretini gönder Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...