Hayırlı bir gün – 28-10-2019

” Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma. Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür.”

İsrâ Suresi, 26-27.

“ İsrâfa ve gurura saplanmaksızın yiyiniz, içiniz, giyiniz, sadaka veriniz.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Buhârî, Libas, 1

“Taneyi az ye de, bu kadar pisboğaz olma; “Yiyin” emrini okudunsa, “İsraf etmeyin” emrini de oku…”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: – 17568

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Yâ Rabbî! bizleri her hususta ifrat ve tefritten muhâfaza buyurup râzı olduğun bir kulluk hayatı yaşamaya muvaffak eyle! Bütün nîmetleri îtidâle riâyetle kullanıp şükrünü lâyıkıyla îfâ edebilmeyi nasîb eyle! Ya erhamerrahimin, Âmin….

 

Paylaşabilirsiniz...