Dr. Ahmet Baltacı

1934 yılında Çumra’nın Alissa (Yenimescid) köyünde doğdu. İlk tahsilini Konya Hakimiyet-i Milliye İlkokul’unda (1946), hafızlığını Konya’nın o tarihlerde tek Kur’an Kursu olan Bulgurcuk Tekkesi Kur’an Kursu’nda Hakkı Özçimi Hoca Efendide bitirdi (1949). Bu arada Dorla’lı Nasır Koçak Hoca Efendi’den bir miktar Arapça okudu. Bu hoca efendinin teşviki ile 1951 yılında açılan Konya İmam-Hatip okuluna kaydoldu. Tahsiline devam ederken 1953 yılında Sahip Ata Camii’nde, daha sonra Sadreddin-i  Konevi Camii’nde müezzinlik, Tahtatepen Demirci Camii’nde imam-hatiplik görevlerini ifa etti.1959-1960 tarihleri arasında askerliğini yaptı. Terhisten sonra Mart 1960 yılında ibadete açılan tarihi İplikçi Camii’nin ilk resmi imam-hatibi olarak görev aldı.

Aynı yıl İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü giriş imtihanlarını kazanarak yüksek tahsile başladı. 1964 yılında buradan mezun oldu. Bu sırada Beyoğlu Kazancı ve Selime Hatun camilerinde imam-hatiplik yaptı. 1964 yılında Akseki Müftüsü oldu. 1966 yılında yapılan seçimlerde Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi seçildi. Bu görevi esnasında Diyanet Hizmetleri ile ilgili ilk yönetmeliklerin hazırlanmasında görev aldı. 1968 yılında Danıştay’ın kurul seçimlerini iptali sonucu kısa bir süre Diyanet İşle Başkanlığı Arapça Mütercimliği’ne, daha sonra Eskişehir İl Müftülüğü’ne atandı. Burada Müftülük binasının yapımında ve İmam-Hatip Okulu Yaptırma Derneşi’nde görev aldı.

1970-1971 yıllarında Olgunlaştırma Dairesi Başkanlığı’nı tedvirle görevlendirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın durma noktasında olan yayın hizmetlerinde görevler üstlendi. Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih tercümesinin ilk üç cildinin Diyanet’in mülkiyetine kazandırılmasında ve bir türlü bitirilemeyen ikinci baskının yapılmasında, Diyanet dergi ve gazetelerinin çıkartılmasında ve Diyanet adına ilkKur’an-ı Kerim basılmasında görev aldı. Hac kafilelerine dini rehber adı ile ilk defa din görevlisi alma mecburiyeti getirilmeye çalışıldı. 1971-1972 öğretim yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) idarecilik kursunu bitirdi.

1972-1973 yılları arasında Adana’da Bölge Vaizliği yaptı. 1970’den itibaren 1978 yılına kadar Devlet Bakanları Süleyman Arif Emre, Mehmet Özgüneş ve Prof. Dr. TurhanFeyzioğlu’na danışmanlık yaptı. Bu arada Ebubekr b. El Arabi’nin tefsiri hakkında hazırladığı tezle tefsirden doktorasını ikmal etti.

1978 yılında yeniden Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine seçildi. 1981-1984 yıllarında Berlin Din Hizmetleri Ataşeliği görevinde bulundu. Almanıa’da Diyanet İşleri Türk –İslâm Birliği (DİTİB)’nin ilk defa Berlin’de kurulmasını gerçekleştirdi.

dönüşü 1987 yılına kadar Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak görev yaptı. Bu tarihte müktesep hakkı olan Kurul Üyeliğinden emekli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın teklifi üzerine 1990 yılında Konya’da açılan Haseki Tipi Selçuk Eğitim Merkezi’nde müdür olarak yeniden göreve döndü. Selçuk Eğitim Merkezinin kuruluşunda, hizmet binasının yapımında, araştırma kütüphanesinin oluşmasında hizmet aldı. 1999 yılında yaş haddinden emekli oldu.

1987 yılında Konya’ya gelişinden itibaren Türk Anadolu Vakfı’nın çalışmalarına katıldı. Hâlen bu vakfın başkanlığını yürütmektedir.

Evli, ikisi kız, ikisi erkek dört çocuk babasıdır.1934 yılında Çumra’nın Alissa (Yenimescid) köyünde doğdu. İlk tahsilini Konya Hakimiyet-i Milliye İlkokul’unda (1946), hafızlığını Konya’nın o tarihlerde tek Kur’an Kursu olan Bulgurcuk Tekkesi Kur’an Kursu’nda Hakkı Özçimi Hoca Efendide bitirdi (1949). Bu arada Dorla’lı Nasır Koçak Hoca Efendi’den bir miktar Arapça okudu. Bu hoca efendinin teşviki ile 1951 yılında açılan Konya İmam-Hatip okuluna kaydoldu. Tahsiline devam ederken 1953 yılında Sahip Ata Camii’nde, daha sonra Sadreddin-i  Konevi Camii’nde müezzinlik, Tahtatepen Demirci Camii’nde imam-hatiplik görevlerini ifa etti.1959-1960 tarihleri arasında askerliğini yaptı. Terhisten sonra Mart 1960 yılında ibadete açılan tarihi İplikçi Camii’nin ilk resmi imam-hatibi olarak görev aldı.

Aynı yıl İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü giriş imtihanlarını kazanarak yüksek tahsile başladı. 1964 yılında buradan mezun oldu. Bu sırada Beyoğlu Kazancı ve Selime Hatun camilerinde imam-hatiplik yaptı. 1964 yılında Akseki Müftüsü oldu. 1966 yılında yapılan seçimlerde Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi seçildi. Bu görevi esnasında Diyanet Hizmetleri ile ilgili ilk yönetmeliklerin hazırlanmasında görev aldı. 1968 yılında Danıştay’ın kurul seçimlerini iptali sonucu kısa bir süre Diyanet İşle Başkanlığı Arapça Mütercimliği’ne, daha sonra Eskişehir İl Müftülüğü’ne atandı. Burada Müftülük binasının yapımında ve İmam-Hatip Okulu Yaptırma Derneşi’nde görev aldı.

1970-1971 yıllarında Olgunlaştırma Dairesi Başkanlığı’nı tedvirle görevlendirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın durma noktasında olan yayın hizmetlerinde görevler üstlendi. Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih tercümesinin ilk üç cildinin Diyanet’in mülkiyetine kazandırılmasında ve bir türlü bitirilemeyen ikinci baskının yapılmasında, Diyanet dergi ve gazetelerinin çıkartılmasında ve Diyanet adına ilkKur’an-ı Kerim basılmasında görev aldı. Hac kafilelerine dini rehber adı ile ilk defa din görevlisi alma mecburiyeti getirilmeye çalışıldı. 1971-1972 öğretim yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) idarecilik kursunu bitirdi.

1972-1973 yılları arasında Adana’da Bölge Vaizliği yaptı. 1970’den itibaren 1978 yılına kadar Devlet Bakanları Süleyman Arif Emre, Mehmet Özgüneş ve Prof. Dr. TurhanFeyzioğlu’na danışmanlık yaptı. Bu arada Ebubekr b. El Arabi’nin tefsiri hakkında hazırladığı tezle tefsirden doktorasını ikmal etti.

1978 yılında yeniden Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine seçildi. 1981-1984 yıllarında Berlin Din Hizmetleri Ataşeliği görevinde bulundu. Almanıa’da Diyanet İşleri Türk –İslâm Birliği (DİTİB)’nin ilk defa Berlin’de kurulmasını gerçekleştirdi.

Yurtdışı dönüşü 1987 yılına kadar Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak görev yaptı. Bu tarihte müktesep hakkı olan Kurul Üyeliğinden emekli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın teklifi üzerine 1990 yılında Konya’da açılan Haseki Tipi Selçuk Eğitim Merkezi’nde müdür olarak yeniden göreve döndü. Selçuk Eğitim Merkezinin kuruluşunda, hizmet binasının yapımında, araştırma kütüphanesinin oluşmasında hizmet aldı. 1999 yılında yaş haddinden emekli oldu.

1987 yılında Konya’ya gelişinden itibaren Türk Anadolu Vakfı’nın çalışmalarına katıldı. Hâlen bu vakfın başkanlığını yürütmektedir.

Evli, ikisi kız, ikisi erkek dört çocuk babasıdır.

http://www.youtube.com/watch?v=QoFzGgQpOcg

 

 

Paylaşabilirsiniz...